Unna Saiva – samiskt kulturarv

 

Samiska kvarlevor och heliga föremål – fråga i riksdagen

Jessica Wetterling, riksdagsledamot (V) ställde en fråga i riksdagen den 25 februari till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) om återförande av samiska föremål och kvarlevor till Sápmi.

”Sametinget har länge krävt att det skapas en nationell fond för återbördande av det som har stulits från samerna. Vad anser ministern om att det nu i stället är ättlingar som försöker driva dessa processer på egen hand? Tycker ministern inte, som Vänsterpartiet, att staten bör ta ett större och mer aktivt ansvar för återbördandet av samiska kvarlevor och heliga föremål i samråd med Sametinget och samiska företrädare?”

Lyssna på Jessica Wetterling och Amanda Lind.

Gällivare kommun: Beslut om Unna Saiva

/gallivare-kommun-beslut-8-februari.jpg

Den 8 februari fattade kommunstyrelsens ungdoms- fritids- och kulturutskott i Gällivare beslut om att utreda möjligheten att ta emot och visa offergåvorna från Unna Saiva på Gällivare museum. Utskottet gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till hantering och budget under hösten 2021.

Gällivare: "Grejerna ska tillbaka till Sápmi"

"Grejerna ska tillbaka till Sápmi, det är vi helt överens om", säger Karl-Erik Taivalsaari ordförande i ungdom-, fritid- och kulturutskottet i Gällivare kommun.

”Men vi måste ha en diskussion över kommungränsen och med samiska organisationer innan vi beslutar. Det viktigaste är att det blir rätt gjort. Först och främst måste vi ha diskussioner med bland annat Ájtte-museet i Jokkmokk. Sen handlar det också om hur detta ska finansieras. Det finns en prislapp på sånt här också".

Arbetet med att inleda diskussionerna kommer att påbörjas under året, rapporterar Sameradion.

Sametingsvalet: Är offergåvor en angelägen fråga?

/unna-saiva-offerplatsen-vid-sjon.jpg

Idag finns det runt 600 offergåvor från Unna Saiva i lådor på Historiska museet i Stockholm. Kerstin Andersson är engagerad i frågan om de samiska offergåvorna från Unna Saiva, en samisk offerplats i hennes hemby.

"Offergåvor och sejtar är alltid stulna från Sápmi. Samerna har aldrig lämnat ifrån sig föremålen frivilligt", säger hon. Nu vill hon veta vad Sametingspartierna gör i frågan och deras inställning till att offergåvorna kan komma att placeras på museum i Gällivare kommun.

Lyssna på inslaget och se det filmade inslaget på Sameradion.

"Det är synd att ättlingar behöver driva processen"

/unna-saiva-replika-armband-ring.jpg

Vi, som kräver att de samiska offergåvorna från Unna Saiva ska återlämnas, får nu stöd från Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som har lämnat in motioner i riksdagen om klarare regelverk och ekonomiska resurser för ett återlämnade av både samiska kvarlevor och offergåvor.

”Det är synd att ättlingar behöver driva den här processen. Det viktiga är att staten tar initiativ och tar ansvar för vad som har skett historiskt, givetvis i samråd med samiska företrädare och Sametinget”, säger Jessica Wetterling från Vänsterpartiet till Sameradion. Se ett filmat inslag och lyssna på ett radioinslag på Sameradion.

På bilden ser du armband och ring från Unna Saiva. Kopior av dessa offergåvor har tidigare kunnat köpas på Norrbottens museum i Luleå.

Riksdagsledamöter skriver om samiska föremål

Under den allmänna motionstiden i riksdagen under hösten 2020 kom det in tre motioner, som tog upp frågan om samiska föremål och offergåvor.

Vänsterpartiet skriver att det handlar om rätten till det förflutna och sina förfäder. Centerpartiet anser att staten skyndsamt ska säkerställa regelverk och finansiering för återbördande av kvarlevor och kulturföremål. Och Miljöpartiet menar att det är orimligt att det samiska folket ska behöva finansiera det staten har tagit ifrån dem. Läs mer här.

 

3 mar 2021:Finland återlämnar samiska föremål
25 feb 2021:Samiska kvarlevor och heliga föremål – fråga i riksdagen
10 feb 2021:Gällivare kommun - beslut om Unna Saiva
29 jan 2021:Gällivare kommun: "Grejerna ska tillbaka"
28 jan 2021:Vänsterpartiet: Synd att ättlingar behöver driva processen
27 jan 2021:Sametingsvalet: Är offergåvor en angelägen fråga?
21 jan 2021:Samer har obetydligt inflytande över det egna kulturarvet
7 jan 2021:Riksdagsledamöter skriver om samiska föremål
4 jan 2021:Föredrag 13 januari: Unna Saiva – skändad samisk offerplats
9 nov 2020:Samiska museer i Sápmi
17 sep 2020:Förfäders vördnad – dikt nominerad till Lilla Augustpriset 2019
7 sep 2020:Föredrag i Luleå 16 september
4 sep 2020:Studio Ett: Ta tillbaka samiska föremål
14 aug 2020:Brev till Sametinget
3 jul 2020:Samiska offergåvor – vad offrades och varför?
14 maj 2020:Plundring av offerplatsen ogillades av de äldre
28 apr 2020:Stenblock, intill hvilka offergåfvorna hopats
13 apr 2020:En vägvisare – skogssame från Suobbat
4 mar 2020:Återför kulturarvet
28 feb 2020:Sameradion: Offergåvorna från Lillsaivis
25 feb 2020:Ättlingar vill föra tillbaka offergåvor
20 feb 2020:Nytt stöd för museer i återlämnandeärenden