Samisk offerplats – samiskt kulturarv

 

Riksdagsledamöter med fokus på heliga samiska föremål

/partilogotyper.jpg

Under den allmänna motionstiden i höst skrev 40 riksdagsledamöter från fem partier motioner om återbördande av heliga föremål till det samiska folket. Det är riksdagsledamöter från Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet. Det är en klar förbättring jämfört med förra året då endast tre partier lyfte frågan om heliga föremål.

I motionerna lyfter de även fram vikten av repatriering, alltså begravning av samiska kvarlevor som finns på museer runt om i landet. Om dessa politiker verkligen menar det de skriver, så borde det gå att få en majoritet i riksdagen för att påskynda och finansiera arbetet begravning av samiska kvarlevor och ett återbördande av ceremoniella föremål, vilket ligger i linje med FN:s urfolksdeklaration. Läs mer om motionerna här.

Fjärde världen: Samiskt kulturarv och samiska rättigheter

Stellan Beckman, som driver Fjärde världen-podden, samtalar med Kerstin Andersson om den nya boken "Unna Saiva – en skändad samisk offerplats" och samiska rättigheter. De hinner avhandla många frågor och rikta kritik mot både museer och regering.

Kerstin Andersson menar att regeringen behöver ger direktiv till statliga museer om att de SKA ta initiativ till begravning av samiska kvarlevor. Regeringen behöver också finansiera den osteologiska kompetens som krävs för att bringa ordning på kvarlevorna. Det kommer att kosta pengar, men det är statens ansvar. Dessutom behöver regeringen gå Sametinget och Svenska kyrkan tillmötes när det gäller ändringar i två lagar för att underlätta begravning.

Kerstin Andersson tycker att det är anmärkningsvärt att  regeringen inte uppmärksammar att det i år är 100 år sedan en enig riksdag fattade beslut om att inrätta världens första statligt finansierade rasbiologiska institut och att det nästa år är 100 år sedan de öppnade. Varför har inte myndigheten Forum för levande historia i uppdrag att informera om Sveriges övergrepp mot samerna? Det är inte bara samernas historia, det är en del av berättelsen om Sverige.

Läs mer och lyssna på podden här

 

Samefolket: Föremålen ska åter till Unna Sájvva

"Den 9 augusti 1915 tar arkeologen Gustaf Hallström lycklig det första spadtaget i den samiska offerplatsen vid sjön Unna Sájvva, 75 kilometer norr om Boden. Offerplatsen töms på 600 föremål och 156 kilo ben och horn. 

Kerstin Andersson från Lillsaivis har känt till offerplatsen sedan barnsben. I augusti gav hon ut en bok som bygger på Hallströms tidningsartiklar och korrespondens. Nu ställs också krav på repatriering".

"Man har kommit mycket längre i Norge och Finland. Sverige är sämst i klassen, konstaterar Kerstin Andersson. Även SSR, Same Ätnam och Silbonah Sámesijdda har ställt sig bakom kraven på repatriering av de plundrade föremålen". 

Det skriver Tor L Tuorda i tidningen Samefolket den 28 september. Läs hela artikeln på svenska på tidningens webbplats.

 

Silbonah Sámesijdda 22 augusti: Stöd för återbördande

På ordinarie årsmöte gjorde Silbonah Sámesijdda ett uttalande: "Offergåvorna har blivit bortförda i strid med samernas samlade vilja och förvaras utan stöd av internationell lagstiftning. Det åligger därför den svenska staten att lägga förhållandena till rätta och utan dröjsmål tillse att den samiska rätten till offergåvorna respekteras". Läs hela uttalandet här.

 

Sara Källgarn 8 augusti: ”I många år har vi tigit”

/unna-saiva-foremal-1915-2.jpg

”Vi samlas idag för att uppmärksamma samisk kultur och den stulna offerskatten från Unna Saiva. I många år har vi tigit. I många år har vi förtigit".

"Nu verkar Gällivare kommun för att återföra Unna Saivas offerskatter till Sápmi, till Gällivare skogssamebys område. För att de hör hemma här, för att de är en del av hela historien här”.

Det är några av orden från Sara Källgarns tal på den samiska kulturdagen på hembygdsområdet i Gällivare den 8 augusti. Sara Källgarn är förvaltningschef i Gällivare kommun. Läs hela hennes tal här.

 

Ny bok: Unna Saiva – en skändad samisk offerplats

"För 106 år sedan sattes det första spadtaget i Unna Saiva, en offerplats i min hemby. Hundratals offergåvor fördes bort till Historiska museet i Stockholm.

Samerna har aldrig lämnat ifrån sig heliga föremål frivilligt. De är stulna. Det var statligt finansierade tjänstemän förde bort föremålen. Nu är det dags att offergåvorna från Unna Saiva får flytta hem och få en värdigare placering, allra helst i Gällivare eftersom offerplatsen ligger i Gällivare kommun.

Med den här boken vill jag visa upp vårt vackra kulturarv. Jag vill skapa stolthet bland alla i Gällivare kommun för kulturskatten som har grävts ner för över tusen år sedan.

Jag vill att våra politiker ska förstå den verkliga innebörden av urfolksdeklarationen, som ger urfolket samerna rätt till alla heliga föremål (artikel 11 och 12) och tillsätta resurser för ett årterbördande till det samiska folket.

Norge gör det. Finland gör det. Sverige är tyvärr sämst i klassen.

Jag och mina släktingar hoppas att offergåvorna från Unna Saiva får gå i bräschen för ett återbördande av heliga föremål. Det enda vi begär är att staten rättar till fel som begicks för drygt hundra år sedan".

Det är i korthet mitt tal under den samiska kulturdagen i Gällivare då jag lanserade boken "Unna Saiva – en skändad samisk offerplats", säger Kerstin Andersson.

 

Intervju inför lanseringen av boken om Unna Saiva

/sameradion-och-soren-andersson.jpg

I dagarna lanseras skrift om den samiska offerplatsen. Jörgen Heikki från Sameradion är på plats vid offerplatsen och intervjuar Kerstin Andersson, redaktör för skriften, och hennes 91-årige farbror Sören Andersson. De vill att föremålen ska återbördas till det samiska folket.

Lyssna på intervjuerna här.

 

Same Ätnam: "Offergåvor har förts bort mot samernas vilja"

/unna-saiva-replika-armband-ring.jpg
"Riksorganisationen Same Ätnam uttalar sitt stöd för att offergåvorna från den samiska offerplatsen Unna Saiva i Gällivare kommun ska återlämnas till det samiska folket och förvaltas genom avtal med Sametinget på ett museum i norra Sápmi. Offergåvor har förts bort mot samernas vilja av statligt avlönade tjänstemän. Därför är det statens ansvar att finansiera återbördandet och möjliggöra att föremålen kan visas för en bred allmänhet på ett museum i norra Sápmi". Uttalandet antogs på Same Ätnams landsmöte den 5 juni 2021.

 

Svenska Samernas Riksförbund: "Statens ansvar"

/ssr-stoduttalande.jpg

Svenska Samernas Riksförbund (SSR) gjorde följande uttalande på landsmötet den 3 juni:

"Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte uttalar sitt stöd för de enskilda samer och Gällivare skogssameby, som kämpar för att offergåvorna från den samiska offerplatsen Unna Saiva i Gällivare kommun ska återlämnas till Sápmi. Offergåvor har förts bort mot samernas vilja av statligt avlönade tjänstemän. Därför är det statens ansvar att finansiera återbördandet och möjliggöra att föremålen kan visas för en bred allmänhet på ett museum i norra Sápmi".

Läs SSR:s nyhetsbrev här. Notisen på bilden till vänster är från tidningen Samefolket.

 

Samiskt kulturarv i riksdagsdebatt, 5 maj

Riksdagens kulturutskott debatterade kulturarvsfrågor den 5 maj 2021. Sex riksdagspartier lyfte frågan om återbördande av samiska heliga föremål och återbegravning av samiska kvarlevor. Det är glädjande att det finns så stor enighet i riksdagen kring statens ansvar för återlämnande och finansiering.

”Jag vill verkligen understryka att ett repatrieringsarbete, ett identifieringsarbete och ett återlämnande av både mänskliga kvarlevor och heliga föremål är ett samlat svenskt ansvar”, sa Annicka Engblom från Moderaterna.

”Det är nu dags att få ordning på detta och se till att det finns en idé om hur ett ansvarstagande för den historien ska finansieras”, sa Christer Nylander från Liberalerna.

”Från Centerpartiets sida anser i att det nu är angeläget att staten skyndsamt säkerställer regelverk och finansiering för ett fortsatt återbördande av samiska kvarlevor och kulturföremål”, sa Per Lodenius.

”Vi anser att staten måste vara mer aktiv och ha ett större engagemang i de här frågorna. Det kan inte vara så att enskilda ättlingar ska behöva driva den här processen mot staten på egen hand”, sa Jessica Wetterling från Vänsterpartiet.

”Vi kristdemokrater menar att frågan om att återföra samiska kvarlevor och föremål behöver lösas. /…/ När vi hör de olika talarna här, hör vi att det kommer en lösning framöver som riksdagen kommer att ställa sig bakom. Jag profeterar om detta, höll jag på att säga”, sa Roland Utbult från Kristdemokraterna.

”Vi har tidigare i debatten hört snart sagt samtliga partier tala sig varma för återbördandet av samiska kvarlevor, offergåvor och andra föremål. Miljöpartiet står självklart också bakom det. Där det finns hinder för sådana processer, vilket det gör, bör de ses över och undanröjas. Det handlar inte minst om ekonomiska hinder. Finansiering måste lösas. Resurser behöver tillföras” sa Mats Berglund.

Det var några citat från debatten om det samiska kulturarvet. Du kan läsa hela debatten här.

 

Karl-Erik Taivalsaari: "Grejerna ska tillbaka till Sápmi"

"Grejerna ska tillbaka till Sápmi, det är vi helt överens om", säger Karl-Erik Taivalsaari ordförande i ungdom-, fritid- och kulturutskottet i Gällivare kommun.

”Men vi måste ha en diskussion över kommungränsen och med samiska organisationer innan vi beslutar. Det viktigaste är att det blir rätt gjort. Först och främst måste vi ha diskussioner med bland annat Ájtte-museet i Jokkmokk. Sen handlar det också om hur detta ska finansieras. Det finns en prislapp på sånt här också".

Arbetet med att inleda diskussionerna kommer att påbörjas under året, rapporterar Sameradion.

 

3 dec 2021:Nordiska museet tar initiativ till dialog om samiska samlingar
14 nov 2021:Riksdagsledamöter med fokus på heliga samiska föremål
9 nov 2021:Fjärde världen: Kulturarv och samiska rättigheter
28 sep 2021:Samefolket: Föremålen ska åter till Unna Sájvva
26 aug 2021:Astra Historia – samtal om offerplatsen
23 aug 2021:Stöd från Silbonah Sámesijdda
9 aug 2021:Sameradion besöker offerplatsen
9 aug 2021:Sara Källgarn: ”I många år har vi tigit”
8 aug 2021:Ny bok: Unna Saiva – en skändad samisk offerplats
8 jul 2021:Riksorganisationen Same Ätnam uttalar stöd för Unna Saiva
1 jul 2021:Svenska Samernas Riksförbund uttalar stöd för Unna Saiva
3 jun 2021:Samiskt kulturarv i riksdagsdebatt
23 maj 2021:Tidskriften Astra – samiska berättelser
3 mar 2021:Finland återlämnar samiska föremål
25 feb 2021:Samiska kvarlevor och heliga föremål – fråga i riksdagen
10 feb 2021:Gällivare kommun - beslut om Unna Saiva
29 jan 2021:Gällivare kommun: "Grejerna ska tillbaka"
28 jan 2021:Vänsterpartiet: Synd att ättlingar behöver driva processen
27 jan 2021:Sametingsvalet: Är offergåvor en angelägen fråga?
21 jan 2021:Samer har obetydligt inflytande över det egna kulturarvet
7 jan 2021:Riksdagsledamöter skriver om samiska föremål
4 jan 2021:Föredrag 13 januari: Unna Saiva – skändad samisk offerplats
9 nov 2020:Samiska museer i Sápmi
17 sep 2020:Förfäders vördnad – dikt nominerad till Lilla Augustpriset 2019
7 sep 2020:Föredrag i Luleå 16 september
4 sep 2020:Studio Ett: Ta tillbaka samiska föremål
14 aug 2020:Brev till Sametinget
3 jul 2020:Samiska offergåvor – vad offrades och varför?
14 maj 2020:Plundring av offerplatsen ogillades av de äldre
28 apr 2020:Stenblock, intill hvilka offergåfvorna hopats
4 mar 2020:Återför kulturarvet
28 feb 2020:Sameradion: Offergåvorna från Lillsaivis
25 feb 2020:Ättlingar vill föra tillbaka offergåvor
20 feb 2020:Nytt stöd för museer i återlämnandeärenden